24 ಜನರ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ..! ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತಾ..? – ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿಗೂ ಎದLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *