Anna Paluch – wystąpienie z dnia 24 lutego 2021 r.

Anna Paluch – wystąpienie z dnia 24 lutego 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 25

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przebieg posiedzenia:
https:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *