FM 96.5 | เสาร์เสวนา | จะเริ่มล็อกดาวน์ล็อกดาวน์อีกครั้ง .. ทำอะไรได้? ทำอะไรไม่ได้? | 10 ก.ค. 64

หลังจากการประกาศยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 เมื่อวานนี้ อาจจะเรียกได้Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *